Publications

Books:

 1. Kuc, M., ‚Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej’, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 978-83-231-3737-5. f6a2cb37a803b7cc879dd3d102857643

Articles:

 1. Kuc, M., ‚Is the regional convergence a price for the interntional convergence?’, Journal of Competitiveness, 9 (4), pp. 50-65.
 2. Kuc, M., ‚Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, number 469, Wrocław 2017, pp. 100-108,
 3. Kuc, M., ‚Social convergence in Nordic countries at regional level’, Equilibrium vol. 12/1,  Toruń 2017, pp. 25-41.
 4. Kuc, M., ‚The Taxonomy Spatial Measure of Development in the Standard of Living Analysis’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 1(2017) , Łódź 2017, pp. 167-186.
 5. Kuc, M., ‚Spatial differences in sustainable development components in Nordic regions’, [in:] M. Papież, S. Śmiech, ‚Proceesings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena’, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2017, pp. 183-192.
 6. Kuc, M., ‚Konwergencja społeczna i ekonomiczna regionów państw nordyckich’, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2016, pp. 175-188.
 7. Kuc, M., ‚The use of Markov chains in the social convergence analysis’,  [in:] M. Papież, S. Śmiech, ‚Proceesings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena’, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2015, pp. 118-126.
 8. Kuc, M., ‚Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu życia ludności’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, number 384, Wrocław 2015, pp. 163-170.
 9. Kuc, M., ‚The Implementation of the Taxonomic Spatial Measure of Development in the Analysis of Convergence in the Standard of Living’, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica vol. 6 (309), Łódź 2014, pp. 113-124.
 10. Kuc, M., ‚Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi’, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, issue 34/2014, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, pp. 197-208.
 11. Kuc, M., ‚Social convergence in the European Union’, [in:] M. Papież, S. Śmiech, ‚Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena’, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, pp. 105-114.
 12. Kuc, M., ‚The standard of living in the Euro zome’, [in:] K. Drela, K. Peszko, A. Sokół, ‚Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu‚, Volumina.pl, Szczecin 2014, pp. 29-37.
 13. Kuc, M., ‚Poziom życia a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej’, [in:] Z. Wyszkowska, M. Gotowska, ‚Poziom i jakość życia w dobie kryzysu’, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, pp. 63-76.
 14. Kuc, M., ,Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Europie Środkowo-Wschodniej’, [in:] H. Kurowska, D. Szaban, ‚Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych III’, DRUK-AR, Zielona Góra 2013, pp. 169-186.
 15. Kuc, M., ‚The implementation of synthetic variable for construction standard of living measure in European Union countries’, Oeconomia Copernicana 3/2012, Toruń 2012, pp. 5-19.
 16. Kuc, M., ‚The use of taxonomy methods for clustering European Union countries due to the standard of living’, Oeconomia Copernicana 2/2012, Toruń 2012, pp. 5-23.
 17. Kuc, M., .The application of different synthetic measures for standard of living measurement., AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 2/2012, Hradec Kralove 2012, pp. 14-17.
 18. Polasik, M., Przenajkowska, K., Kuc, M., ‚Determinanty migracji kart płatniczych do standardu EMV w krajach Unii Europejskiej’, Ekonomiczne problemy usług t.1, Szczecin 2011, pp. 310-317.
 19. Polasik, M., Kuc, M., ‚Determinanty wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w krajach Unii Europejskiej’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no.171, Wrocław 2011, pp. 504-514.